Vad är marknadsföring?

Marknadsföring är ett brett koncept. Det första de flesta tänker på är sannolikt reklam, men marknadsföring är betydligt mycket mer än så. En grundläggande teori som de flesta som ägnat tid åt att studera ämnet är det som brukar kallas Kotlers 5P efter professor Philip Kotler. Marknadsföringens 5P står för Product, Price, Place, Promotion och People, översatt till svenska produkt, pris, plats, påverkan och personal. I denna artikelserie kommer vi framförallt fokusera på promotion-delen, men du behöver ändå känna till de andra begreppen.

Vad betyder de fem p:na?

Hur du jobbar med dessa fem p är det som kommer avgöra om du lyckas på marknaden. Du behöver en bra produkt som löser folks behov. Du måste sälja den till ett pris som är attraktivt på marknaden. Du måste finnas på ett ställe där det är lätt att hitta dig. Du måste paketera ditt erbjudande på ett lockande sätt. Och den personal du anställer måste vara duktiga säljare som kan vinna potentiella kunders förtroende.

Det är viktigt att veta att du inte nödvändigtvis behöver ha alla P på plats för att bli framgångsrik. En produkt du är ensam om att sälja kan till exempel stå över att du är placerad på ett mer udda ställe. Då kommer dina kunder vara beredda att resa för att ta sig till dig. Men om dina produkter är generiska och dyra behöver du ha en premiumplacering. Pressbyrån är ett bra exempel på det senare. De säljer inget unikt och de är dyrare än alla andra. Men de finns i de stråk där folk har bråttom vidare och därför är beredda att betala lite extra för en dålig kopp kaffe.

Promotion

Det P som står för Promotion är det du måste jobba med hela tiden och som rätt skött kan kompensera för andra brister. Det är dessutom så att om du inte lyckas med din promotion så kommer dina konkurrenter göra det och framstå som bättre även om de inte är det. I promotion ingår sådana saker som förpackningsdesign, hur du bygger upp din butik rent fysiskt samt reklam och PR (public relations).

Det brukar sägas att allt kan säljas med hjälp av mördande reklam. Det är en sanning med modifikation, men att jobba aktivt med hur du presenterar det du säljer är viktigt. Det gäller oberoende av om du säljer faktiska produkter eller om du säljer tjänster. Om du inte kan berätta för kunden varför han eller hon ska handla av dig kommer den personen heller inte göra det. Tänk också på att det är minst lika viktigt att efterbearbeta en kund som redan handlat av dig. Du vill få köparen att känna sig trygg i att de har gjort rätt val.