Vad får egentligen marknadsföras som guld?

Guld är vackert och värdefullt. Det vet företag som säljer guld eller rättare sagt vill sälja guld. Men det är inte allt du kan marknadsföra som guld eller sälja som sådant. Så frågan är hur rent guldet ska vara och hur många karat det ska ha för att verkligen klassas som guldsmycken.

Sälj ditt eget guld

Du som har äkta guldsmycken hemma eller du som önskar sälja tandguld, kan göra det via Diamantbrev eller liknande. Att sälja tandguld ger pengar vilket är bra i en knaper situation. Ska du ändå avlägsna din guldtand så är det väl lika bra att ta bra betalt för det.

När du säljer tandguld eller annat guld kommer guldet först att värderas innan du får pengar för det. Bara förgyllning eller en guldplätering är inte guldsmycken och får heller inte marknadsföras som sådant. Det ska vara guld rakt igenom för att klassas som äkta guld. Man får heller inte marknadsföra guldfärgade smycken som guldsmycken. Det finns flera olika metaller som ser ut eller liknas vid guld, men det är långt ifrån den äkta varan.

Vad är äkta guld?

Om varan har minst 9 karat så får det klassas som äkta guld. De äkta guldsmycken som säljs i Sverige brukar dock vanligen innehålla 18 karat men det kan skilja sig åt mellan olika länder. Ute i Europa kan du hitta guldsmycken med en lägre karathalt. Tandguld brukar ha en karathalt på 10–22%, detta eftersom 24 karat kan bli ganska mjukt för en guldtand vilket då kräver en legering med hårdare metaller.

Marknadsföring online