Hur lägger jag upp en marknadsföringskampanj

En central del i all form av promotion är kampanjen. När du gör en kampanj lägger du extra tid och pengar på att marknadsföra det du säljer. Det är för de flesta företag en stor investering och du behöver noga planera hur du ska strukturera upp din kampanj och varför. Några centrala begrepp inom kampanjplanering är syfte, målgrupp, budskap och metod.

Syfte

Syftet är själva grunden till kampanjen. Varför ska du genomföra den? Det kan handla om att du har en ny produktrelease som du behöver informera dina kunder om. Eller så kan det handla om att du behöver stärka ditt företags varumärke för att bli mer känd och i förlängningen attrahera fler kunder. I syftet behöver därför också ett antal mål bakas in.

Målgrupp

Din målgrupp är de du vill ska nås av din marknadsföring. Det är viktigt att tidigt fundera på vilka de är och vad de har för bevekelsegrunder så att du ska kunna ta fram en riktad kampanj. Det är klokt att avgränsa målgrupperna så mycket som möjligt för att kunna planera din kommunikation effektivt. Att bara säga ”köp kläder” kommer inte generera försäljning. Om du däremot avgränsar din målgrupp och kan säga ”köp kläder till studenten” så är du en bra bit på vägen, vilket leder oss in på nästa del.

Budskap

När du vet varför du ska säga något och till vilka du ska säga det är nästa steg att fundera på hur du ska säga det. Du behöver formulera ett budskap som bidrar till att uppnå det du vill. Ett budskap kan vara enkelt och generellt, eller väldigt specifikt. ”Välkommen till stans bästa klädaffär” är ett generellt budskap till en bred målgrupp avsett att bygga varumärke. ”Köp dina studentkläder av oss, 20% rabatt på alla kostymer” är ett budskap som är avgränsat i tid (skolavslutningen), ålder (18-19-åringar) samt kön (killar). Det innehåller också ett tydligt erbjudande.

Metod

Din metod är hur du ska jobba rent praktiskt med din marknadsföring. Ska du köpa reklam i tidningar eller på andra onlineportaler? Arrangera en modevisning och bjuda in lokaltidningen? Dela ut flyers på stadens gymnasier? Vad du kan göra styrs väldigt mycket av din kampanjbudget. Och ju mindre pengar du har i den desto smartare måste du jobba med metod och kanalval.