Trender på tio års sikt

Vad kommer då hända inom marknadsföringen under den kommande tioårsperioden? Det är givetvis väldigt svårt att sia om, men det här är några trender vi har identifierat.

Syftesdriven kommunikation

Att företag tydligt tar ställning för saker kommer bli allt viktigare. Den framtida konsumenten är medveten om miljö, klimat och mänskliga rättigheter vilket är något du som företagare behöver ta hänsyn till. Du behöver både ställa om dina processer och anpassa din marknadsföring. Är du klimatneutral eller har du tydliga uppföljningsrutiner för att se till att de som syr kläder åt dig i Bangladesh har rättvisa villkor? Se då också till att berätta det. Och var också beredd på att tydliga ställningstaganden kan driva bort en del kunder som till exempel tycker det pratas för mycket om miljön.

Datadriven marknadsföring och AI

Att data blir en allt viktigare del av marknadsföringen kommer vi inte komma ifrån. Det kommer bara bli viktigare i takt med att lösningar centrerade kring artificiell intelligens (AI) och big data växer fram. Den gamla tidens reklamare som fick utrymme att ta fram kampanjer på känsla kommer inte längre ha plats. Utan nu kommer allt behöva backas upp med hårda siffror.

Splittrad mediekonsumtion

Internet och sociala medier har under en tid gjort det lätt att nå många människor. Det är dock en sak som kommer förändras. Hur människor konsumerar media blir allt mer fragmentiserat och vi ser redan idag hur unga och äldre människor finns på olika plattformar. Unga har dessutom ofta flera konton, ett öppet och ett anonymt, vilket kommer göra marknadsförarens uppgift svårare igen.