Sociala medier

En annan ”ny” sak som har uppkommit de senaste femton åren är sociala medier. Det kan vara en effektiv kanal att nå ut i. Bland annat genom det som kommit att kallas influencer marketing, att försöka få folk med stora följarantal att visa upp dina produkter i deras kanaler. Det här kan ske antingen genom att du skickar gratisprover till dem eller genom att du betalar dem för ett samarbete. Tänk på att det är samma regler som gäller för den här typen av marknadsföring som för allt annat. Det måste framgå att en annons är en annons.

Målgrupper i sociala medier

En fördel med sociala medier är att målgruppsanpassningen blir mycket enklare. De som finns på till exempel Facebook berättar väldigt mycket om sig själva vilket gör att det blir enklare att rikta reklam direkt till vissa personer. Som till exempel ”killar födda 2002 i Säffle som är intresserade av kläder eller mode”, om du vill sälja fler studentkostymer. Det blir också väldigt mycket billigare eftersom du kan rikta så snävt. Du behöver helt enkelt inte betala för att folk som inte alls är intresserade av din produkt ska behöva se din reklam.