Fördelar för marknadsförare att anlita en advokatbyrå

Är du verksam som egenföretagare är du skyldig att kunna och följa en rad olika lagar och regler. Det är aldrig en hållbar ursäkt att du som företagare inte har följt en viss lag med hänvisning till att du inte ens visste om att den existerade. Förutom de bestämmelser som gäller generellt för företagare, måste du även följa de regler som gäller inom det område som du är verksam. Arbetar du med marknadsföring måste du även ha god kunskap om till exempel marknadsföringslagen och andra regler som specifikt avser marknadsföring och försäljning.

Anlita en advokatbyrå med inriktning på skatterätt

Något som ger de flesta företagare huvudbry är skattereglerna. Det gäller särskilt för dig som arbetar med marknadsföring där det skatterättsliga regelverket är komplicerat samtidigt som det är oklart vad som gäller i vissa avseenden. Som exempel kan nämnas ett stort antal influencers som har drabbats av både skatt och skattetillägg, eftersom de enligt Skatteverket ska beskattas för i vart fall vissa av de produkter som de får från leverantörerna.

Som marknadsförare bör du ha ett löpande samarbete med en advokatbyrå som är specialiserad på skatterätt. Det har både du själv och dina klienter stor nytta av. Du löper dessutom risken att du föreslår en marknadsföringsåtgärd för en klient som senare får negativa skatteeffekter på grund av ditt förslag. Har du löpande kontakt med en advokatbyrå som arbetar med skatterätt undviker du den här typen av situationer, samtidigt som du själv inte behöver vara orolig för att göra fel gentemot Skatteverket. Följer du de skatterättsliga råden från din advokatbyrå kan du vara säker på att dina skatter hanteras på rätt sätt.

Andra ärenden som din advokatbyrå kan hantera

Anlitar du en något större advokatbyrå kan den även hantera dina juridiska ärenden i övrigt. Det kan avse allt från att granska eller upprätta avtal till att företräda dig i tvister eller ge dig råd i marknadsrättsliga frågor. Den bästa lösningen är oftast att ha en löpande kontakt med advokatbyrån. Då kommer de advokater som du anlitar att lära känna dig och din verksamhet, vilket innebär att de kan arbeta proaktivt och kontinuerligt ge dig råd om hur du bör hantera olika situationer med anknytning till juridik. Denna typ av rådgivning är ofta till stor nytta och innebär att du undviker juridiska och kostsamma problem i framtiden.